Terug naar de vorige index

Boekomslag van de 37e druk (2005)


Harry Mulisch - De Aanslag

door Jacques de Bruijn


Harry Mulisch - De Aanslag (1957)

Samenvatting
De Aanslag is de eerste Nederlandse bestseller waarvan wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Het boek gaat over de aanslag op een Haarlems gezin. De vader (dus het hoofd van het gezin) is orthodontist, en wordt door het verzet ervan verdacht vertrouwelijke gegevens van de gebitten van verzetstrijders aan de Gestapo te hebben doorgespeeld. Dit zou een lafhartig verraad betekenen, omdat het hierdoor mogelijk zou zijn de verzetstrijders op basis van hun gebitten te identificeren. De jongste zoon, Anton Steenbreek, overleeft de rampzalige catastrofe, ontmoet vervolgens in de loop van zijn leven diverse mensen die betrokken zijn geweest bij de aanslag en probeert aan de hand van hun verhalen de ware toedracht van de aanslag te achterhalen.

Het verhaal is opgedeeld in vijf episoden: januari 1945, wanneer de aanslag zich voordoet, 1952: de Vietnam-oorlog, 1966: Provo en weer Vietnam, en 1983: de antikruisraketten-demonstraties in Nederland. Per episode komt Anton steeds dichter bij de ware toedracht van de misdaad, om die uiteindelijk wel of niet te achterhalen – dit tot zijn grote wanhoop.

Januari 1945
De familie Steenbreek zit rustig te ganzenborden als plotseling een gemaskerde man het huis binnendringt en vrijwel de gehele familie neersteekt. Alleen de dan tienjarige Anton weet te ontkomen, omdat hij op het moment van de aanslag boven op zijn kamer zit. Het enige dat Anton bewust van de aanslag meekrijgt, is het woord ‘Rosebud’ dat de moordenaar meermalen uitschreeuwt als hij op zijn weerloze slachtoffers insteekt. Dit woord vormt jarenlang Antons enige aanknopingspunt voor het oplossen van deze misdaad. Het doet hem vermoeden dat de dader een Engelsman is.

Harry Mulisch in het universum
dat hij -naar eigen zeggen- zelf heeft gecreëerd 1954: De Vietnam-oorlog
De 19-jarige Anton wordt uitgezonden op vredesmissie naar Vietnam. In Saigon (nu Ho Chi Minh-stad) komt hij in contact met diverse leden van het communistische verzet. Er ontstaat een zich verdiepende vertrouwensband tussen Anton en Prey Nokor, een Vietnamees die in de top van het verzet zit (codenaam Agent Orange). Het is voor de adolescente Anton dan ook een grote slag als Prey door een napalmbom wordt getroffen en sterft. In de nalatenschap van Prey vindt Anton de lijst met FBI- codewoorden (de Enigma), waarop ook het woord ‘Rosebud’ staat. ‘Rosebud’ betekent volgens deze lijst ‘molaar’ oftewel maalkies. Anton vermoedt hierdoor dat de FBI een rol heeft gespeeld bij de moord op zijn vader –maar het kan ook een dwarslist zijn.

1966: Provo en weer Vietnam
In 1966 kent de Provobeweging haar hoogtepunt. Vanwege zijn Vietnam-achtergrond kan Anton geen sympathie opbrengen voor deze vredelievende beweging. Hij voelt zich meer en meer onthecht van zijn vaderland en gaat daarom weer naar Vietnam, waar hij in de jaren vijftig immers zo’n fijne tijd heeft gehad. Eenmaal in Vietnam valt alles echter ook daar tegen. Hij ontdekt dat de communisten de oorlog hebben verloren, wat een zware slag is voor de jongvolwassen Anton. Teleurgesteld keert hij terug naar Nederland. In het vliegtuig naar Nederland komt hij stomtoevallig (noodlot, lotsbestemming) naast Fake Ploegsma te zitten. Fake was in 1945 veldwachter (een soort politieagent) in Haarlem, en hij vertelt hem allerlei spannende weetjes over de aanslag.

1983: de demonstraties (tevens climax)
De laatste episode van het boek gaat wederom over een periode waarin het pacifisme in Nederland hoogtij viert: begin jaren ’80. Anton is bekeerd tot pacifist en sluit zich aan bij het organisatiecomité voor de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis: de antikruisraketten-optocht. De climax van de demonstratie loopt parallel met die van de geschiedenis van de aanslag, die alweer zo lang geleden lijkt. De demonstratie mag niet baten en leidt ertoe –historisch feit- dat er 24 kruisraketten op vliegbasis Woensdrecht geplaatst worden. Succesvoller (of toch niet?) is Antons zoektocht naar de waarheid omtrent de aanslag. Om de plot van het boek niet teveel te verklappen, vermelden we hier alleen dat Anton erachter komt dat de aanslag gepleegd is door een Engelse undercoveragent die destijds in Haarlem actief was. Als Anton erachter komt dat deze agent zich toen bediende van de naam ‘Fake’, wat in het engels ‘nep’ of ‘namaak’ betekent, verwijt hij zich dat hij (Anton dus) dat niet eerder heeft doorzien. Hij kan zich wel voor zijn kop schieten, maar zijn poging mislukt jammerlijk en hij ontwaakt zwaar mismaakt in een verpleeghuis. Hij zal dit verpleeghuis nooit meer verlaten. Zo is niet alleen zijn leven, maar ook zijn poging tot sterven mislukt. W.F.Hermans, ook een schrijver.
Op deze foto is duidelijk te zien dat hij, ondanks zijn
innige vriendschap met Mulisch, erg kritisch was over De Aanslag

De vraag of Antons vader nu wel of niet de gebitsgegevens heeft doorgespeeld aan de Duitsers, zal nooit beantwoord worden, de lezer in vertwijfeling achterlatend.

Titelverklaring
De titel ‘De Aanslag’ is vrijwel eendimensionaal, hetgeen betekent dat je meteen snapt waar hij op slaat (namelijk de aanslag op de familie Steenbreek). Als het boek goed gelezen wordt, valt een kleine tweede dimensie op: het woord ‘aanslag’ kan ook slaan op de slechte staat van het gebit van Anton Steenbreek. Dit slechte gebit komt meermalen in het boek naar voren. Dat juist de zoon van een orthodontist een slecht gebit heeft, is een uitwerking van een door Hermans vaak gebruikt thema: het noodlot van de mens en zijn onvermogen om daaraan te ontsnappen.

Karakterbeschrijving
Anton Steenbreek
Een wat misantrope figuur. Zijn noodlot hangt hem als een molensteen om de nek, zodat het hem meermalen zwaar te moede wordt. Wordt ook gekenmerkt door zijn sterke innerlijke drang naar waarheidsvinding, wat dan weer in hem te prijzen valt. Deze drang komt echter wel voort uit wrok. Heeft verder een optimistisch karakter.
Prey Nokor
Ideaal-communist uit Vietnam. Ondanks zijn vuige linkse sympathieën ontkomt de neutrale lezer er toch niet aan hem aardig te vinden. Blijkt later een dubbelrol te hebben gespeeld. Mulisch heeft dit gegeven subliem verwerkt in de naam: ‘Prey Nokor’ betekent ‘Verrader’ of ‘Draaikont’ in het Koreaans. Heeft niets te maken met de aanslag in Nederland. Verder komen we niet veel te weten over Prey.
Fake Ploegsma
Sinistere figuur. Komt in het vliegtuig naar Nederland sympathiek over, maar de lezer moet die mening bijstellen wanneer zijn ware aard blijkt. Altijd uit op eigen gewin en gaat daarbij over lijken. Het woord “meedogenloos” lijkt hier op zijn plaats.

Tijd en tijdvolgorde
Het boek beslaat een periode van 38 jaar. De gebeurtenissen worden chronologisch verteld. Het verhaal staat in de tegenwoordige tijd, waardoor je het extra intens beleeft.

Thema

Het noodlot is een steeds terugkerend thema in de boeken van Mulisch. Andere voorbeelden van boeken van Mulisch waarin dit thema speelt, zijn “Het stenen bruidsboeket” en “Siegfried en Roy”. De transconsistentiek van het boek is zeer groot, hetgeen het best tot uitdrukking komt in het aantal hoofdstukken.

Motto
Het motto van het boek is ‘Kijk niet teveel om, want je kunt er toch niets meer aan doen’. Anton heeft duidelijk niet veel op met dit motto.

Taalgebruik
Er wordt wel veel taal gebruikt in het boek, maar die is niet moeilijk. Veel critici dachten dat het boek een zogenaamde parabool was, maar dat is niet waar. Mulisch vermijdt heel knap het gebruik van anachronismen. Mooiste voorbeeld hiervan is de scène waarin Anton op zoek gaat naar een Internetcafé.

Scène uit de film ‘De Aanslag’ (1977), met Jeroen Krabbé (links),
de vader van Martijn, in de hoofdrol Vertelsituatie
De verteller van het verhaal is alwetend. Deze alwetendheid bevalt Mulisch overduidelijk heel goed. Het verhaal staat dus in het hij-perspectief. Doordat Anton de schuld van zijn miserabele leven vooral bij anderen legt, ontstaat echter ook vaak een wij-en-zij-gevoel.

De Auteur
Voor meer informatie over de auteur verwijzen we naar het boekverslag van ‘De Ontdekking van de hemel’ elders op deze site. Dit om te voorkomen dat bezoekers van deze site dingen twee keer zouden lezen, wat jammer zou zijn van hun tijd.

Recensies ten tijde van het verschijnen van ‘De Aanslag’
* ‘De combinatie van taalgebruik en de onverwachte plotwendingen is een weergaloze novelle doen ontstaan dat de tand des tijds zeker zal doorstaan’ –
Barry Attus (pseudoniem van Hugo Krabt-Korstius)
* ‘Wie hier eenmaal zijn tanden in heeft gezet, verlangt zonder meer naar meer. Dit weergaloze boek te lezen is dan ook zeker geen gebit zonder end te noemen’ –
Harry Kurt Victor
(NB deze recensie is gekleurd en telt dus eigenlijk niet, want Harry Kurt Victor is een goede vriend van Mulisch –noot van de Weetnet-redactie-)---einde(12-05-2011)---

Terug naar de vorige index