Terug naar de vorige index
Planten produceren Ecstasy

door Harald Saluta

Het is bekend dat jongeren graag experimenteren met allerlei middeltjes die de geest verruimen en de gezelligheid bevorderen. De overheid is er vervolgens als de kippen bij om deze middelen te verbieden, maar veel geleerden vinden dat een volkomen verkeerde reactie. Het gevolg is n.l. dat er allerlei illegaal gefabriceerde middeltjes op de markt komen die door ondeskundige fabricage onbedoelde neveneffecten vertonen.

tomatenplant

Anderzijds zijn er wel natuurlijke middelen die dezelfde effecten teweegbrengen, maar die wil de jeugd weer niet omdat de werking niet heftig genoeg is.

De bekende onderzoeker Dr. Juan Castaneda Ph.D (25) van de La Santa Dolores University te Mescalito, New Mexico denkt dat hij de oplossing voor dit probleem gevonden heeft. Het is bekend dat Indianen in het Amazonegebied behalve cocabladeren ook de zaden van een Hibiscus-achtige plant gebruiken voor godsdienstige rituelen met een feestelijk karakter. De werking is net als van coca opwekkend maar in tegenstelling tot het verdovende effect van coca veroorzaakt het langdurige gevoelens van opwinding en euforie. Alle pogingen deze plant buiten het Amazonegebied op te kweken zijn echter jammerlijk mislukt, en niemand heeft nog kunnen ontdekken waarom. Wel is het gelukt de chemische structuur van de werkzame stof te ontrafelen. Het blijkt 2,3,5-T te zijn, een stof die nauw verwant is aan de werkzame stof van de "love drug" XTC.

Na ruim drie jaar experimenteren is Castaneda erin geslaagd het gen te isoleren dat codeert voor de aanmaak van 2,3,5-T en dit te incuberen in het DNA van de gewone tomatenplant. Met behulp van het bedrijf Genetic Pharminc is hij er uiteindelijk in geslaagd dit gen zodanig te manipuleren dat de tomaat een vaste hoeveelheid natuurlijke XTC bevat.

Volgens Castaneda heeft dit veel voordelen. De XTC zit geconcentreerd in de zaadjes, die in gedroogde vorm gekauwd moeten worden, en de zaadjes van iedere tomaat bevatten precies dezelfde hoeveelheid XTC, zodat overdoses niet voor hoeven te komen. Weliswaar reageert ieder mens anders, maar het is nu een kwestie van een keer uitproberen om de goede hoeveelheid te kennen. Verder is de stof extreem zuiver en vrij van vervelende bijwerkingen. Bijkomend niet onbelangrijk voordeel is verder dat de overheid de teelt niet kan verbieden. De plant is alleen met geavanceerde scan-technieken van de gewone tomaat te onderscheiden en bevat nog geen XTC. Die stof wordt pas gevormd tijdens het afrijpen van de geplukte vrucht uit twee hulpstoffen die ieder afzonderlijk geen uitwerking hebben.

tomatenplant

Daar kwam de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration ook achter. Na een tip deden zij een inval in de kas van Genetic Pharminc en namen alle planten in beslag. Toen ze er echter na twee maanden nog niet in geslaagd waren om één enkele verboden stof aan te tonen moesten ze van de rechtbank niet alleen de planten teruggeven maar ook nog een half miljoen dollar schadevergoeding betalen. Sindsdien zijn ze begonnen met het systematisch screenen van tomatenplanten, maar daar tilt Castaneda niet zwaar aan. "Nu we de methode kennen kunnen we ook andere planten manipuleren. In het laboratorium is het ook al gelukt met de vlierbes en daar gaan we binnenkort in vivo proeven mee doen. Zelfs de DEA kan onmogelijk alle planten op dit continent gaan screenen", grinnikt hij.

Genetic Pharminc laat vanuit het hoofdkantoor in Passadena weten dat ze bezig zijn een Low Countries Division op te zetten.

Voorlichtster Dr. Claudia Monteverdi: " Uiteraard is Holland voor ons een te belangrijke markt om te laten lopen. Natuurlijk zouden we er niet aan beginnen als er geen mooie winst te behalen viel, maar in dit geval doen we er ook nog eens goed werk mee. Jongeren hoeven nu niet meer te experimenteren met mogelijk gevaarlijke chemische brouwseltjes uit illegale laboratoria. Misschien is geen enkel middel voor de volle 100 % veilig te noemen, maar onze "tomaten" zijn heel wat minder schadelijk dan alcohol. En je krijgt er ook geen kater van.
---einde(12-05-2011)---

Terug naar de vorige index