Wiskunde index

Kies een onderwerp:
De kromme van Helge von Koch. De langste kromme op Internet.


Een dimensie gelijk aan ongeveer 1,26186. Kan dat?
Ja, en misschien kan je het je ook nog voorstellen.
Het Sierpinsky carpet heeft een dimensie van ongeveer 1,89279.
De Menger-fractal heeft een dimensie van ongeveer 2,72683.
Cantor dust, een merkwaardige fractal met dimensie ... 1.
Een mooie formule.